METODY WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIESTROWO – SZKLANYCH

TECHNOLOGIA RTM / LRTM (RESIN TRANSFER MOULDING)

RTM – (Resin Transfer Molding) metoda wytwarzania laminatów w formach zamkniętych, polegająca na wtłoczeniu skatalizowanej żywicy do szczelnie zamkniętej formy uprzednio wypełnionej na sucho włóknem wzmacniającym lub/i materiałem przekładkowym. Przeciwforma wykonana jest podobnie jak forma, z usztywnieniami i wzmocnieniami stalowymi co pozwala na użycie większego ciśnienia wtrysku, a zamykanie odbywa się w sposób mechaniczny.
LRTM – (Light Resin Transfer Molding ) metoda wytwarzania laminatów podobna do technologi RTM lecz wykorzystująca lekką, „przejrzystą” przeciwformę, która zaciskana jest poprzez zastosowanie próżni między uszczelkami umieszczonymi na obwodzie formy. Ciśnienie wtrysku żywicy jest niewielkie, a cały proces wspomagany jest podciśnieniem.
Metoda RTM / LRTM umożliwia zwiększenie udziału zbrojenia w całkowitej masie kompozytu ( powyżej 60% ) w stosunku do np. laminowania ręcznego.

Zalety metody:

 • opłacalność przy dużych seriach
 • wysoka jakość i jednolita/powtarzalna struktura laminatów
 • niska emisja substancji lotnych do otoczenia
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne pozwalające na dodatkowe zmniejszenie grubości ścianek wyrobu,
 • wysoka zawartość szkła i najwyższa wytrzymałość produktu w porównaniu z pozostałymi metodami,
 • estetyczna i gładka powierzchnia z obu stron (nawet bez zastosowania żelkotu ), wysoka wydajność procesu,
 • tolerancja grubości ścianki do 0,25 mm,
 • mały odpad i niskie zużycie materiałów,
 • niski koszt jednostkowy wyprodukowania elementu – przy stosunkowo wysokim koszcie oprzyrządowania,

Ograniczenia metody:

 • wysoki koszt uruchomienia produkcji, oprzyrządowania, wyposażenia,
 • ograniczona możliwość wprowadzania zmian na formie,
 • stosunkowo długi czas przygotowania produkcji,
 • ograniczenia przy produkcji wyrobów wielkogabarytowych oraz wyrobów o wysokim stopniu skomplikowania,